En
تاریخ : يکشنبه 6 آبان 1397
کد 3736

برگزاری جلسه ستاد فضای سبز در فرمانداری شهرستان اسلامشهر

جلسه اضطراری ستاد فضای سبز شهرستان اسلامشهر با رویکرد بررسی فضای سبز ورودی احمد آباد مستوفی به ریاست سرپرست معاونت امور فنی و عمرانی فرماندار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسلامشهر داود بیات سرمدی در سخنانی در این جلسه اظهار داشت: با توجه به وضعیت نامطلوب فضای سبز ورودی احمد آباد مستوفی از سمت آزادگان و جنگل کاریهای حسن آباد خالصه، شهرداری احمد آباد مستوفی با کمک ادارات ذیربط از جمله شهرداری اسلامشهر، امور منابع آب، آبفای احمد آباد مستوفی در ترمیم فضای سبز محدوده مورد اشاره حداکثر ظرف یک ماه اقدام خواهد کرد.
وی افزود: همچنین بر اساس مصوبات قبلی در شورای حفاظت منابع آب و به منظور مدیریت آب ، شهرداری احمد آباد مستوفی تمامی چاههای در اختیار اعم از مجاز و غیر مجاز را به امور منابع آب معرفی خواهد کرد و امور منابع آب نیز از بین چاههای معرفی شده نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای آبدهی به شهرداری مربوطه جهت آبیاری فضاهای سبز مورد نیاز اقدام می کند.
سرمدی تصریح کرد:  به منظور حل و فصل نهائی موضوع چگونگی آبرسانی به مناطق یاد شده ، شهرداری احمد آباد مستوفی با همکاری کارشناسان سازمان سیما ،منظرو فضای سبز شهرداری اسلامشهر زمینه رفع مشکلات احتمالی و آبیاری بهتر و اصولی تر مناطق فوق را دستور کار خواهد داشت.
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 6 آبان 1397
  • توسط روابط عمومی فرمانداری اسلامشهر
  • تعداد بازدید 46