En

تاسیس سَمَن (تشکلهای مردم نهاد)(NGO)


راهنماي تاسیس سَمَن (تشکلهای مردم نهاد)(NGO)
براي تاسيس يك انجمن مراحل ذيل سپري مي‌شود:
1- ثبت درخواست تاسيس سمن از طريق تكميل فرم تقاضانامه در پرتال (به آدرس اینجا ) و دريافت كد پيگيري

2- مراجعه به پرتال جهت اطلاع از نتيجه درخواست تاسيس يك هفته تا 10 روز پس از ثبت تقاضا

3- تكميل فرم مشخصات فردي موسسين و اساسنامه از طريق سايت در صورت تاييد تقاضاي تاسيس سمن

- 4مراجعه نماينده موسسين به دبیرخانه سازمانهاي مردم نهاد از وزارت كشور يا استانداريها و فرمانداريهاي كشور(با توجه به محدوده جغرافياي فعاليت سمن ) جهت تحويل مدارك (4 قطعه عكس، اصل و تصوير مدرك تحصيلي يا ارائه مدرك معتبر براي 2 نفر متخصص در ارتباط با موضوع فعاليت، كپي شناسنامه اعضاء، معرفي نامه نماينده هيات موسس براي انجام تشريفات اداري(

- 5تشكيل پرونده در دبير خانه هيات نظارت و انجام استعلامات 4 گانه ( قوه قضائيه، اطلاعات، ناجا، تخصصي)

- 6اخذ پاسخ استعلام‌ها و طرح پرونده تاسيس سمن در هيات نظارت

- 7برگزاري مجمع عمومي موسس جهت تعيين هيات مديره و بازرسان و تصويب طرح اساسنامه  در صورت موافقت هيات نظارت با تاسيس انجمن

- 8معرفي سمن به ثبت شركتها جهت ثبت شخصيت حقوقي

- 9تحويل پروانه تاسيس و فعاليت پس از دريافت روزنامه رسمي ثبت شركتها

 
راهنماي تكميل نسخه الكترونيكي درخواست صدور مجوزتاسيس سازمانهاي مردم نهاد
 
1 - در انتخاب نام پيشنهادي سمن دقت شود كه نام انتخابي با موضوع و اهداف داراي سنخيت باشد به نحوي كه از نام، نوع فعاليت و اهداف به ذهن متبادر گردد .
الف) نام موصوف بايد داراي وجه تمايز بافعاليت موسسات انتفاعي و يا مراكزي باشدكه تاسيس آنها براسا ماده 32 آئين نامه اجرايي 1384 مستلزم كسب مجوز از ساير مراجع است.
ب) از ذكر اسامي نامانوس و يا غير فارسي خودداري شود.
ج) در نام پيشنهادي از بكار بردن واژگاني كه دلالت عام دارند مثل ايراني، ايرانيان خودداري شود.
د) ذكر بنياد تابع شرايط خاص است.
-2شخصي به عنوان نماينده هيات موسس معرفي شودكه:
الف) موردوثوق و اطمينان هيات موسس باشد زيرا اقدام ايشان به نمايندگي فرض گرديده و مسووليت اقدامات ايشان به عهده هيات موسس است.
ب ) علاقمندي و فرصت لازم را براي پيگيري امور داشته باشد.
ج ) با موضوع واهداف و... آشنايي كامل داشته باشد و بتواند پاسخگوي سوالات احتمالي باشد.
-3محور فعاليت : عبارت است از فعاليت تخصصي سازمان كه بايستي بصورت موضوع واحد انتخاب شود. ضمناً افراد هيات موسس نيز داراي صلاحيت تخصصي باشند.
-4حوزه فعاليت : يك عنوان جزئي است كه نسبت به عنوان محور فعاليت روشن تر است.
-5موضوع فعاليت: جهت اطلاعات كاملتر در بخش تعين محور و حوزه فعاليت لطفا اينجا را كليك كنيد.
-6محدوده جغرافيايي فعاليت مي تواند يكي ازمحدوده هاي شهرستاني ،استاني،فرااستاني و ملي باشد.
الف) اگر محدوده فعاليت فرا استاني انتخاب شود به اين معني است كه هيات موسس مي توانند در بيش از يك استان و حداكثر در 4 استان فعاليت داشته باشند. وار نمودن نام استانهاي انتخابي در اين قسمت ضروري مي باشد.
-7نحوه اداره ساختار يكي ازدو نوع مجمع عمومي عضو پذير يا مجمع عمومي هيات امنا مي باشد.
الف) در ساختار سازمانهاي مردم نهاد اصل بر عضوپذير بودن آنها و مشاركت جمعي و حداكثر است وليكن در صورتي كه ساختار هيات امنايي (عضوپذيري محدود) انتخاب شود به معناي تصميم گيري در بين اعضاي هيات امنا مي باشد كه عمدتاً خاص امور خيريه مي باشد.
8- هدف: رسالت واقعي يك سازمان مردم نهاد است كه بايدعلاوه بر شفافيت ، قابل حصول نيز باشد. هدف بصورت روشن و در قالب حداكثر 4 عنوان طرح گردد.
-9شيوه هاي اجرايي: عبارتست ازمكانيزمها ومجموعه برنامه ها و فعاليتهايي كه سازمان در راستاي دستيابي به اهداف دنبال مي كند.
-10مشخصات هيات موسس كامل تكميل شود و نوع شغل دقيقاً ذكر شود. بخشي از صلاحيت تخصصي و توانمندي افراد با توجه به اطلاعات اين قسمت احراز مي شود.
الف) پر نمودن خلاصه اطلاعات شخصي هيات موسس حداقل 5 نفر و هيات مديره و بازرسين 4 نفر (حمعاً 9 نفر ) الزامي مي باشد.
ب ) در قسمت سوابق شغلي حتما دقت شود كه دو يا سه مورد از آخرين پستهاي مديريتي و اجرايي ذكر گردد. 
مدارک مورد نیازجهت تاسیس تشکلهای مردم نهاد(NGO)
1- معرفی نامه جهت معرفی نماینده به منظور انجام کارهای اداری (از طرف هیات موسس)
2- عکس 4*3 تمام رخ 4قطعه پشت نویسی شده (همه اعضاء)
3-کپی شناسنامه(همه اعضاء) تمام صفحات 4نسخه ، هرصفحه در برگ A5مجزا(یک نسخه برابر اصل شود)
4-کپی کارت ملی(همه اعضاء) پشت و رو 4نسخه ،هرصفحه در برگ A5مجزا (یک نسخه برابر اصل شود)
5- فرم مشخصات فردی(همه اعضاء) تکمیل شود 4نسخه  A4(ترجیحاً تایپ شده)
6-کپی آخرین مدرک تحصیلی یک نسخه  A4(همه اعضاء)
7- ارائه اصل و تصوير مدرك تحصيلي يا ارائه مدرك معتبر براي 2 نفر متخصص در ارتباط با موضوع فعاليت
متقاضیان تاسیس خیریه:  ارائه تعهد محضری جهت تامین 100میلیون تومانی موجودی حساب خیریه مربوطه قبل از دریافت مجوز  فعالیت