En

فرماندار اسلامشهر

مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان اسلامشهر
نام: مسعود
نام خانوادگی: مرسلپور
نوع استخدام: رسمی
پست فعلی: فرماندار شهرستان اسلامشهر
تاریخ استخدام:   1368/08/03
مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، کارشناسی علوم سیاسی، کارشناسی فقه و حقوق

ایثارگری:
رزمنده - جانباز
 
 مشاغل مورد تصدی در طول مدت استخدامی
استانداری کرمان:در بخش سیاسی و امنیتی به عنوان کارشناس
استانداری اصفهان:در سمت های مدیریت پایه ستادی
ریاست جمهوری( ستاد مبارزه با مواد مخدر):
- رئیس اداره بازرسی
- سرپرست هیئت عالی و نظارت و بازرسی بر عملکرد دستگاههای عضو ستاد
- مدیر اداره امور کارکنان
- معاون اداره کل روابط عمومی و امور فرهنگی
- جانشین اداره کل امور اجرایی
وزارت کشور در سمت های مدیریتی از قبیل رئیس اداره ، کارشناس سیاسی، اجتماعی و اداری در بخشهای سیاسی و امنیتی:
- عضویت در کمیته های مربوطه
وزارت مسکن و شهرسازی:
- مشاور معاون وزیر
- مدیرکل توسعه منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه
- عضویت در ۲۲ کمیته و کمیسیون وزارتی
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور:
- مدیرکل امور اداری و پشتیبانی
- عضویت در کمیته های مربوطه نیروی انسانی و ... شبیه وزارتخانه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
- مدیرکل امور انسانی و پشتیبانی
- عضویت در کمیته ها و کمیسیون های سازمانی
فرماندار شهرستان  قرچک
فرماندار شهرستان اسلامشهر
 
تشویقات
- ۱۰۰ مورد تشویق نامه ازمدیران مختلف کشوری        
 
دوره های آموزشی
۱-آموزشی توجیهی
۲-دوره مسئولان خدمات اداری
۳-اصول برنامه ریزی
۴-آموزش برنامه ریزی جامع کشوری
۵-آموزش توجیهی مدیریت پایه ۲
۶-دوره ویندوز ۹۸،DOCوNC
۷-همایش مشارکت
۸-مهارت های ۲،۱ و ۷ فناوری اطلاعات
۹-قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی
۱۰-همایش و کارگاه تخصصی
۱۱-ارزیابی و ریسک در مدیریت
۱۲-مقابله با بحران های سیاسی و امنیتی
۱۳-ارزیابی فناوری های ساختمان به روش تولید صنعتی
۱۴-نظام تصمیم گیری در امور اداری
۱۵-قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی
۱۶-دوره آموزشی فعالان اجرایی نماز
۱۷-آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۸-مدیریت مشارکتی
۱۹-اصول تغذیه و بهداشت
۲۰-کارگاه آموزش ذیحسابان و مسئولان مالی وزارت مسکن و شهرسازی
۲۱-بخشی از پودمان آموزش احکام و مسائل فقهی موردنیاز
۲۲-مهارتهای زندگی
۲۳-نظارت مالی و قانون مالیات ها
۲۴-اصول و مبانی برنامه ریزی انسانی
۲۵-اصلاح فرایندها و روشهای مورد عمل
۲۶-آموزش مدیریت پایه