مشاور امور بانوان و خانوادهفاطمه محمدی اشرف آبادی
مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری اسلامشهر
بیوگرافی :
بسمه تعالی
سوابق و رزومه کاری
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: فاطمه محمدی اشرف آبادی
سال استخدام:  10/8/1377        
وضعیت استخدام: رسمی
پست فعلی: مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری اسلامشهر
سوابق نحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت بحران  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط    دانشگاه علوم پزشکی تهران

کاردانی بهداشت محیط      دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سوابق شغلی:

سرپرستی مراکز بهداشتی درمانی

کارشناس و بازرس بهداشت محیط

کارشناس آموزش بهداشت

کارشناس واحد کاههش خطر بلایا شبکه بهداشت

کارشناس واحد سلامت جوانان نوجوانان و مدارس

کارشناس کاهش سو مصرف مواد

کارشناس فرهنگی

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس مبارزه با بیماریها و غربالگری نوزادان

کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت

تقدیرنامه ها:

20 مورد از مدیرکل دفتر سلامت وزارت بهداشت، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 8 مورد از فرمانداران ادوار شهرستان اسلامشهر

25 مورد از مدیر شبکه بهداشت اسلامشهر

6 مورد از رییس بسیج جامعه پزشکی کشورو سپاه ناحیه سیدالشهدا اسلامشهر

5 مورد سایر بخش ها: آموزش و پرورش، شهردارو...

دوره آموزشی:

گذراندن دوره های ویژه شغلی، عمومی     100 ساعت      مجری: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

گذراندن دوره های فنون اداری                   30 ساعت       مجری:  دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران   

دوره های ضمن خدمت تخصصی و عمومی 500 ساعت       مجری: دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرکت در کارگاه ها و همایش های تخصصی 600 ساعت    مجری: وزارت بهداشت و درمان

 
 
مهارت ها:
 

ICDEL  و اینترنت

زبان انگلیسی مقدماتی 1 و 2

سایر:

مقاله با موضوع بررسی ایمنی سازه ای، غیرسازه ای و عملکردی بیمارستان های دولتی استان کرمانشاه در سال 96

نفر اول مسابقه مقاله نویسی با موضوع پیشنهادات کاربردی بهبود شرایط کار

عضو کمیته پژوهشی کاهش خطر دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیات موسس و رییس هیات مدیره اولین سمن زیست محیطی اسلامشهر

مشارکت در انتخابات(امین فرمانداری و...)

طراحی و تهیه رسانه های شغلی(آرم بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران و پوستر و پمفلت )

تدریس در دوره های تخصصی شغلی