En
  برچسب شده با

برچسب شده با پرسنل بخشداری

تقدیر وتشکر بخشدار مرکزی از پرسنل بخشداری و دهیاریها

مطالب/ تقدیر وتشکر بخشدار مرکزی از پرسنل بخشداری و دهیاریها

                           
      تقدیر وتشکر بخشدار مرکزی از پرسنل بخشداری و دهیاریها به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ،محمد قهارپور در نشستی که به منظور قدر دانی از زحمات یکساله پرسنل بخشداری ودهیاری ها در سالن جلسات دهیاری بهرام آباد برگزار شد حضور یافت.
محمدقهارپور درحاشیه این نشست برگزاری انتخابات را مهم خواندندوافزودند نحوه برگزاری وحفظ صیانت از رای مردم از مهم ترین اولویت های کاری در سال آینده خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد درایام نوروز و تعطیلات از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری شود و سعی شود با هدف گذاری مشخص کوچ مردم از روستا به شهر معکوس شود.

پنجشنبه 28 اسفند 1399